مریم قربانزاده:من تا جان در بدن دارم برای مادران شهداء خواهم نوشت

مریم قربانزاده، مادرنویسنده‌ای است که ادبیات و تاریخ خوانده. اولین وظیفه‌اش را مادری می‌داند و نوشتن را تا زمانی‌که فرزندانش به خواب آرام شبانگاهی فرو بروند به تعویق می‌اندازد. نوشتنی…
ادامه مطلب ...