مرور رده

تازه ها

چه اشتباهی شد ؟

بعثت نبوی یک نقطه عطف بسیار مهم در تاریخ بشر بوده است . بگونه ای که تاریخ بشر را میتوان به دو دوره "پیش از بعثت " و"پس از بعثت "تقسیم نمود . ولی با…

جهاد فرهنگی در بشاگرد

اردوهای جهادی بیش از همه، در بین مردم با فعالیت‌های عمرانی و سازندگی شناخته می‌شوند ولی هستند گروه‌هایی که موضوع فرهنگ را زمینه فعالیت جهادی خود قرار…