مرور رده

جامعه

عراق:کلاف سردرگم!

میزگردسیاسی با شرکت علی اکبر اشعری،حسین رویوران و محمد حسن زورق زورق: بسم الله الرحمن الرحیم آنچه که طرح بحث عراق را مطرح می کند حمله‌ای بود که به…

ما ملت محمدیم

مامردمی که در ظرف جغرافیائی تمدن اسلامی زندگی می کنیم یک ملتیم « ما کیستیم؟» ،اولین پرسشی که در زندگی با آن روبرو شده و می‌شویم، همین پرسش است. هر…

برجام و فرجامِ آن

فرهنگ اسلامی: با سپاس از حضور شما در این گفت‌وگو، برخی رسانه‌ها خبر داده‌اند که متن نهایی مذاکرات وین تقریباً در حال آماده شدن است. به نظر شما، این…

پرسش اصلی

اسلام حقیقی،حقیقتی واحد است ولی بنام اسلام سه پرچم بلند شده که فقط یکی از آنها اسلام ناب محمدی است . با کمی دقت در جغرافیای اجتماعی و تاریخ جهان با…