مرور رده

جامعه

پدربزرگ آرام است

پدر بزرگم آرام است؛ آرام مثل یک شب، اما شبی انباشته از اندوه هزاره‌های غم و عشق، غم آدمی و عشق آدمی. چشمانش رازی برای من دارد. شاید به همان اندازه که…

شهید مطهری و رسانه ملی

از رسالت‌های رسانه ملی، معرفی اسلام، تبيين صحيح و تحليل مباني آن بر اساس برهان و استدلال منطقی و دفاع مناسب و پاسخ به شبهات دینی است. يكي از بهترين…