مرور رده

سیاست

برجام و فرجامِ آن

فرهنگ اسلامی: با سپاس از حضور شما در این گفت‌وگو، برخی رسانه‌ها خبر داده‌اند که متن نهایی مذاکرات وین تقریباً در حال آماده شدن است. به نظر شما، این…

موقعیت خطیرِ عراق!

عراق در موقعیت خطیری قرار گرفته‌است. با سقوط صدام، آمریکا خود را در یک قدمیِ ورود به عراق و تسخیر این کشور به عنوان پایگاه دائمی خود می‌دید، ولی…