مرور رده

فرهنگ

جهاد فرهنگی در بشاگرد

اردوهای جهادی بیش از همه، در بین مردم با فعالیت‌های عمرانی و سازندگی شناخته می‌شوند ولی هستند گروه‌هایی که موضوع فرهنگ را زمینه فعالیت جهادی خود قرار…

ما ملت محمدیم

مامردمی که در ظرف جغرافیائی تمدن اسلامی زندگی می کنیم یک ملتیم « ما کیستیم؟» ،اولین پرسشی که در زندگی با آن روبرو شده و می‌شویم، همین پرسش است. هر…

پرسش اصلی

اسلام حقیقی،حقیقتی واحد است ولی بنام اسلام سه پرچم بلند شده که فقط یکی از آنها اسلام ناب محمدی است . با کمی دقت در جغرافیای اجتماعی و تاریخ جهان با…

فرق بشر شکافت

مه خفته بود و كوفه خاموش و فتنه‌خيز-در پرنيان سرخ زمان خفته بود باز-گوئى كه ماه قصّه تقدير عشق را-در گوش آسمان و زمين گفته بود باز-كوفه خموش بود...