مرور رده

ویدئو

بسیج چگونه تشکیل شد؟

امام خمینی(ره) آذر ماه سال ۵۸ در سخنانی در جمع اعضای سپاه خطر حمله آمریکا را جدی دانسته و فرمان تاریخی تشکیل بسیج عمومی را در ۵ آذر ۱۳۵۸ صادر کردند.