مرور رده

گفتگو

مرد نمایش‌نامه‌ها!

نیمه شب جمعه بیست‌وچهارم تیرماه امسال، خانم مجری تلویزیون دولتی ترکیه روی صفحۀ تلویزیون ظاهر شد و خبر از وقوع کودتا در ترکیه داد. به گزارش باشگاه…

اقتصاد اسلامی چیست؟

استحضار دارید یک بعد از احکام اسلامی مربوط به احکام اقتصادی است و مسلماً این احکام مبتنی بر یک جهان بینی است که از آن به عنوان جهان بینی اسلامی یاد می…

جنگ قدرت در تونس

 با الحبیب قیزه از اعضای سندیکاهای صنفی و رییس دانشگاه تونس و بنیانگذار اتحادیه منطقه ای شغل در شهر قابس در باره اوضاع این کشور گفت وگو کرده ایم که…

بیدل و بیدل‌پژوهی

اين مصاحبه، فصلي از گفت‌وگوي دور و دراز من با شاعر صميميّت و مهرباني، مرتضي اميري اسفندقه است؛ گفت‌وگويي كه ما را با يك بيدل‌پژوه از نسل جوان…