مرور رده

اخبار

رئیس قوه قضاییه در بدو ورود به استان یزد: اقتصاد گردشگری برای استان یزد می‌تواند بسیار راهگشا باشد

رئیس قوه قضاییه در بدو ورود به استان یزد: اقتصاد گردشگری برای استان یزد می‌تواند بسیار راهگشا باشد رئیس قوه قضاییه با معرفی استان یزد به عنوان قطب…

رئیس کل دادگستری استان بوشهر تاکید کرد: اهتمام ویژه دستگاه قضایی به حفظ حقوق بیت المال

رئیس کل دادگستری استان بوشهر تاکید کرد: اهتمام ویژه دستگاه قضایی به حفظ حقوق بیت المال رئیس کل دادگستری استان بوشهر اظهار داشت: دستگاه قضایی اهتمام…

باید با تعامل چهار قدرت فرهنگی، اقتصادی، امنیتی و سیاسی، در مسیر درست حرکت کنیم/ هیچ قدرتی بالاتر از…

باید با تعامل چهار قدرت فرهنگی، اقتصادی، امنیتی و سیاسی، در مسیر درست حرکت کنیم/ هیچ قدرتی بالاتر از حضور، ایستادگی، فداکاری و اتحاد مردم نداریم/هراس…

هیچ قدرتی بالاتر از حضور، ایستادگی، فداکاری و اتحاد مردم نداریم/قدرت اقتصادی بدون قدرت سیاسی امکان…

هیچ قدرتی بالاتر از حضور، ایستادگی، فداکاری و اتحاد مردم نداریم/قدرت اقتصادی بدون قدرت سیاسی امکان پذیر نیست/ باید رضایت عامه مردم مدنظر باشد؛ رضایت…