مرور رده

اخبار

از راه تا خانه

زیر پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی روز دوشنبه به کمیسیون اقتصادی مجلس آمد تا برنامه های خود را رای این وزارت خانه را به سمع و نظر اعضای کمیسیون برساند

زیر سقف پارلمان

به مناسبت هفته مجلس، نشست مشترک قوه مقننه با اعضای کابینه دولت سیزدهم برگزار و در این نشست نحوه تدوین و بررسی برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه ۱۴۰۲…