مرور رده

اخبار

دادستان کرمان خبرداد: کمک ۲۴ میلیارد ریالی انجمن حمایت زندانیان به خانواده مددجویان نیازمند

دادستان کرمان خبرداد: کمک ۲۴ میلیارد ریالی انجمن حمایت زندانیان به خانواده مددجویان نیازمند دادستان عمومی و انقلاب کرمان گفت: انجمن حمایت زندانیان…