مرور رده

دیده ها و پدیده ها

همصدائی ها

شاعر مشهور معاصر قادر طهماسبی شعر به  یادماندنی زیر را با ردیف «اگر زینب نبود»سرود سر نی در نینوا می ماند اگر زینب نبود کربلا در…