فرهنگ

دکتر کاووسی: انگلیسی ها سعی داشته اند از تاثیر زبان فارسی در شبه قاره هند بکاهند

فرهنگ اسلامی: از اینکه امروز خدمت آقای دکتر علی کاووسی استاد زبان دانشکده زبان و ادبیات اردو دانشگاه تهران هستیم، بسیار خرسندیم و به شما استاد عزیز خوش آمد عرض می‌کنیم. شما…
ادامه مطلب ...

دکتر وفا یزدان منش:مردم شبه قاره می گویند:خوش به حالتان کشور آزادی دارید و تنها کشوری است که در…

اشاره: دکتریزدان منش استاد گروه زبان اردو دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه تهران است با او درباره ادبیات فارسی و اردو به گفتگو نشسته ایم. فرهنگ اسلامی:کمی درباره نخستین .........
ادامه مطلب ...