فرهنگ

دشمن برای استحاله فکری و تغییر نظام ارزش های اجتماعی، یارگیری از درون را در دستور کار خود دارد

یکی از پیامدهای موج جدید بیداری اسلامی در جهان که با پیروزی انقلاب اسلامی آغازشد، به لرزه افتادن پایه‌های قدرت و به دنبال آن منافع سلطة جهانی در کشورها...
ادامه مطلب ...