اقتصاد

شوک نفت بعد از شوک کرونا؛ منفی شدن بهای نفت در بازارهای آمریکا و آثار و تبعات بین المللی آن

درروزهای اخیر بازار جهانی با افت بی سابقه مواجه شده و در کنار شوک ناشی از کرونا ، شوک دیگری به اقتصادجهانی وارد شده است و نگرانی های گسترده ای دراقتصادهای نفتی...
ادامه مطلب ...