دانش

حسن بهشتی پور:تحلیل فراتر از حل مساله و کوششی برای درک واقعیتهاست

فرهنگ اسلامی: جناب آقای بهشتی پور با سپاس از اینکه وقت خود را در اختیار ما قرار دادید در تابستان امسال شاهد انتشار چاپ چهارم کتاب شما تحت عنوان "آموزش گام به گام روش های تحلیل سیاسی"…
ادامه مطلب ...

عرصه‌های پیشرفت در فرآیند اقتصاد مقاومتی: پیشرفت در عرصۀ فکر

اقتصاد مقاومتی از بایستههای تعالی و رستگاری اقتصاد ملی در جمهوری اسلامی ایران و برآمده از آموزههای ناب اسلامی و اندیشههای ناب اقتصادی در سیرۀ معصومین(ع) است. این مفهوم با الگوی اقتصاد…
ادامه مطلب ...