به گزارش فارس، آیت الله سیدمحمدعلی علوی گرگانی که در رده گروه های سنی دریافت واکسن قرار دارد دوز اول واکسن برکت را دریافت کرد.

این مرجع تقلید از خدمات جامعه سلامت و فعالان عرصه بهداشت و درمان تقدیر کرد.