بازگشت به پروتکل الحاقی نیازمند مصوبه مجلس است

0 1

علی علی زاده در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،  با اشاره به ضرورت خروج ایران از پروتکل الحاقی در تاریخ مصوب، طبق قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها، گفت: نکته مهم این است که پروتکل الحاقی بخشی از یک نقش راه بزرگ تر است و نمی توانیم به تنهایی به آن بپردازیم.

نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه از سال ۱۳۹۴ سیاست و اقتصاد ایران در بند قرارداد برجام است و خوب یا بد، دو طرف تعهداتی را پذیرفته اند، اظهار داشت: واقعیت روشن آن است که اصل برجام نه تنها اجرا نشده بلکه به عاملی برای تضعیف صنعت هسته ای و اقتصاد ایران تبدیل شده لذا وقتی قرار است برجام هیچ سودی برای ایران نداشته باشد، چرا باید به آن پایبند بمانیم؟

وی افزود: قانون اقدام راهبردی مجلس با عنایت به همین مسأله تصویب شد و خوشبختانه دولت و ملت هم بر آن اجماع کردند و امروز به سخن واحد ما در جهان و در مقابل طرف های برجام تبدیل شده است.

علیزاده در ادامه با بیان اینکه در ماده ۶ قانون مزبور مقرر شد اگر تا ۵ اسفند کشورهای متعهد، به تعهدات خود برنگردند ایران پروتکل الحاقی را متوقف کند، یادآور شد: کارشناسان به خوبی می دانند، مردم عزیز هم بدانند ایران در مواد ۶۴، ۵۲، ۱، ۱۳ و جاهای دیگر از متن برجام به صراحت گفته است که پروتکل الحاقی را به صورت داوطلبانه و موقت می پذیرد و البته فلسلفه آن شفاف سازی مضاعف است و ایران را به یک کشور خاص با شدیدترین نظارت ها تبدیل کرده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با بیان اینکه ایران از ۵ اسفند نظارت های فراپادمان را نمی پذیرد و دولت نیز باید آن را به طور کامل عملیاتی کند، اذعان داشت: حتی اگر آمریکا به برجام بازگردد و تعهدات را اجرا کند، موضوع پروتکل الحاقی به حالت سابق برنخواهد گشت و اصل بازگشت پذیری تعهدات ایران شامل پروتکل الحاقی نخواهد شد و هر تصمیم جدیدی در این زمینه نیازمند تصویب در مجلس است، کما اینکه در ماده ۸ و ۲۲ برجام هم به صراحت به آن اشاره شده است.

وی اضافه کرد: همچنین ظرف ۴، ۵ سال گذشته و علیرغم سیاست فشار حداکثری آمریکا، اقتصاد و روحیه سیاسی دولت و ملت ایران مقاومت خوبی را از خود نشان داده و نشانه های رشد اقتصادی، عدم وابستگی اقتصاد به نفت و بی اعتبار شدن گفتمان غرب گرا در ایران باعث شده تا دولت و جامعه ایران دیگر چندان منتظر نتایج شرط و شروط آمریکا و اروپا نباشد چرا که اگر توافق بر انجام تعهدات هم بشود معلوم نیست چند روز دوام بیاورد و تحت تأثیر محور عبری-عربی چه جهتی پیدا کند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بدین ترتیب ایران امروز همان ایران سال ۹۴ نبوده و آمریکای امروز نیز توان و نفوذ اعمال فشار حداکثری قبل را ندارد و هرچه فشار و ظلم در توان داشته، تا کنون اعمال کرده است از این رو ایران از ۵ اسفند یک عضو عادی آژانس با دسترسی های پادمانی خواهد بود و حتما این اقدام به نفع ملت است./

پایان پیام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.