تفاهم برای اجرای ۵۴ پروژه اولویت‌دار تفت و میبد/مذاکره برای ورود تیم سرمایه‌گذاری جهت ایجاد منطقه ویژه اقتصادی اشکذر/تلاش برای تقویت کشت گلخانه‌ای در استان یزد/پیگیری افتتاح نخستین پایانه صادراتی عام استان یزد در اردکان