راهبری مجلس در حل چالش آب خوزســتـــان

0 2

خوزستان روزهای پریشانی را پشت سر می گذارد و چالش قطع آب مصرفی شهرها و روستاها، صدای این مردم نجیب را درآورده و زنگ خطر بحران آب بار دیگر در کشور به صدا درآمده؛ سدسازی متعدد بر پنج رودخانه مهم و بلند کشور در خوزستان با هدف مدیریت تقاضا در مصرف آب شرب، کشاورزی و صنعت استان و منطقه انجام شد؛ اما امروز تنش آبی و خشکسالی و افزایش مصرف آب و برق، وضعیت بحرانی برای سدها ایجاد کرده و حتی تولید برق در این سازه های مهم را تهدید می کند.   مجلس نیز برای دفاع از حقوق موکلانش به صحنه آمده و با راهبری این چالش، دولت را به سمت مدیریت کوتاه مدت و بلند مدت بحران آب در خوزستان هدایت کرد و نتیجه این شد که کارگروه رفع مشکلات خوزستان در برنامه هفتم توسعه و برنامه بودجه ۱۴۰۱ شکل بگیرد. امیدهایی تازه برای برنامه ریزی و مدیریت نابسامانی های بهره برداری از منابع آبی و طبیعی کشور که حالا بیشتر شده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.