مجلس در یک سال اخیر نشان داد هم پرتلاش است، هم با همت، هم کارامد/ مردم بدانند اثر انتخابات تا چند سال باقی خواهد ماند / کسانی که نرفتن به پای صندوق را ترویج میکنند دلسوز مردم نیستند