پاسخ بازدارنده قبل از ماه نوامبر باید به آمریکا و اسرائیل داده شود

0 1

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، احمد نادری نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای  درپیامی توئیتری با اشاره به تعرض دو جنگنده آمریکایی به هواپیمای مسافربری ماهان گفت:  پاسخ متوازن و بازدارنده قبل از ماه نوامبرباید به آمریکا و صهیونیستها داده شود.

متن پیام این نماینده به شرح زیر است:

«بعد از قرنها، هنوز پارادایم غالب روابط بین الملل رئالیسم است وکسب قدرت برای بالانس رقبا وبالا بردن امنیت، هسته مرکزی آن. اگر پاسخ عملی به اقدامات آمریکایی ها و صهیونیستها داده نشود، قطعا پا را از این فراتر خواهند گذاشت. پاسخ باید متوازن و بازدارنده باشد و قطعا قبل از ماه نوامبر.»/

پایان پیام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.