پیگیری احداث مخرن آب شرب و احداث تصفیه خانه فاضلاب فردیس/بررسی راهکارهای مانع زدایی و پشتیبانی از تولید در استان البرز/مذاکره برای تخصیص سهمیه آب به شهر جدید هشتگرد