پیگیری مشکلات و کمبود تجهیزات مدارس اروندکنار/ مذاکره با سازمان برنامه برای آبرسانی به ۷۰۲ روستا و ۲۵ شهر/دریافت مجوز برای احیاء مخازن نفت مسجدسلیمان/ تلاش برای واگذاری زمین‌های تحت تملک وزارت نفت به مردم لالی