دیدار «نخست وزیر سوریه» با شمخانی

0 2

«عماد الخمیس» نخست‌وزیر سوریه که به همراه هیأتی بلندپایه وارد تهران شد، پیش از ظهردوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸ با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان دیدار و گفتگو کرد.«ولید المعلم» وزیر امور خارجه و «علی ایوب» وزیر دفاع سوریه نیز در این دیدار حضور داشتند.

دیدار عماد الخمیس نخست‌وزیر سوریه با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی
دیدار عماد الخمیس نخست‌وزیر سوریه با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی
دیدار عماد الخمیس نخست‌وزیر سوریه با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی
دیدار عماد الخمیس نخست‌وزیر سوریه با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی
دیدار عماد الخمیس نخست‌وزیر سوریه با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی
دیدار نخست وزیر سوریه با شمخانی
دیدار عماد الخمیس نخست‌وزیر سوریه با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی
دیدار علی ایوب وزیر دفاع سوریه با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی
دیدار عماد الخمیس نخست‌وزیر سوریه با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی
ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه در دیدار با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی
دیدار نخست وزیر سوریه با شمخانی
دیدار ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی
دیدار ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی
دیدار علی ایوب وزیر دفاع سوریه با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی
دیدار عماد الخمیس نخست‌وزیر سوریه با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی
عماد الخمیس نخست وزیر سوریه
دیدار عماد الخمیس نخست‌وزیر سوریه با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی
دیدار نخست وزیر سوریه با شمخانی
دیدار نخست وزیر سوریه با شمخانی
دیدار نخست وزیر سوریه با شمخانی
دیدار نخست وزیر سوریه با شمخانی
دیدار نخست وزیر سوریه با شمخانی
دیدار نخست وزیر سوریه با شمخانی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.