رابطه اشتغال زنان افغان و اقتصاد کارآفرینی

0 13

شفقناافغانستان-در یادداشت قبلی به طرح بحث کارآفرینی زنان در اقتصاد افغانستان و مسائل مختلف آن پرداخته شد. در این قسمت به ادامه مطالب در خصوص نقش اقتصادی کارآفرینی زنان افغانستان خواهیم پرداخت.
اگر چه امکانات بالقوه یک کشور برای رشد و توسعه اقتصادی ـ اجتماعی تا حدود زیادی تابع منابع طبیعی از قبیل خاک، آب، معادن و مواد خام و میزان سرمایه گذاری است، ولی اکثر اقتصاددانان توسعه معتقدند آنچه به واقع ویژگی و جریان توسعه اقتصادی ـ اجتماعی را تعیین می کند «منابع انسانی» آن کشور است، نه سرمایه و منابع طبیعی آن. سرمایه و منابع طبیعی کشور، عوامل تبعی تولیدند، در حالی که انسانها عواملی هستند که از سرمایه و منابع طبیعی بهره برداری می کنند، سازمان های اجتماعی ـ اقتصادی را می سازند و تنظیم کننده جهت توسعه اند.
زنان به عنوان نیمی از منابع انسانی کارآمد و متخصص می توانند ارزش افزوده اقتصادی ایجاد نمایند. آنها نه فقط موضوع و هدف هر نوع توسعه ای به شمار می روند بلکه عامل پیشبرد اهداف مهم آن هستند و به کار گرفتن صحیح و مطلوب آنان نه فقط نیل به اهداف توسعه را آسانتر می کند، بلکه از نظر تحقق هدف ها، توزیع عادلانه تر درآمدها و افزایش رفاه و سطح زندگی خانواده های تأثیرات مثبتی ایجاد خواهد کرد. البته بدون دستیابی به مهارت ها و دانش ها و تکنولوژی های لازم و استفاده بهینه از آنها، پیشرفت اقتصادی و توسعه امکانپذیر نیست.
بر این اساس در ارتباط با کارآفرینی زنان در اقتصاد به جرأت می توان گفت که بدون مشارکت زنان در اقتصاد، توسعه و سازندگی ممکن نیست، به خصوص آنکه زنان با تربیت فرزندان «ثروت کار» را در آنان به وجود می آورند. اما امروزه پیچیدگی اقتصاد باعث شده تا داستان فعالیت زنان به اینجا ختم نشود و اقتضائات جامعه ایجاب می کند تا زن به عنوان همکاری در اقتصاد خانواده در کنار وظایف خانه به فعالیت های اقتصادی در بیرون از منزل بپردازد.
بر اساس فرهنگ بومی و اسلامی جامعه ما، بهترین فعالیت اقتصادی زنان، فعالیتی است که آنها خود علاقه مند به انجام آن باشند. فعالیتی که باعث ایجاد انگیزش در آنها نمایند و بتوانند از آن فعالیت به حیث داروی آرامش و افزایش روحیه خود باوری و توانمند سازی درونی و شخصیتی خود استفاده نمایند. فعالیت کارآفرینانه ای که زن تمایل به انجام آن دارد تا هم باعث مشغول شدن وی و هم باعث افزایش درآمد فامیلی خواهد شد.
اشتغال زنان از طریق اقتصاد کارآفرینی بهترین و مطلوب ترین ایده توانمند سازی زنان جامعه با کمترین هزینه و بیشترین کارآیی است که اثرات زیادی هم برای خود فرد ( زن) کارآفرین و هم برای اطرافیان و فامیلی و در نهایت برای جامعه خواهد داشت.
البته الزام به مشارکت زنان در عرصه های اقتصادی و اجتماعی برای رسیدن به اهداف اقتصادی ـ اجتماعی در همه جوامع بشری همواره مطرح بوده است، لکن هنوز در جوامع عقب نگه داشته شده و در حال توسعه امکان بروز فرصتهای برابر به زنان داده نشده و در کشورهای پیشرفته نیز زنان مورد بی توجهی ها، اهانت های غیرمستقیم و نهایتاً سوء استفاده های اخلاقی گشته اند.
کشور ما جزء کشورهای در حال توسعه قلمداد می شود که حدود ۵۰ درصد جمعیت آن را زنان تشکیل می دهند. فعالیت های زنان چه در امور خانه و چه در مشاغل اداری بر کسی پوشیده نیست، لکن به دلیل عدم آگاهی و شناخت کافی در این زمینه بهاء و ارزش کافی به کار زنان داده نمی شود و خصوصاً در مورد کارهای تولیدی و اقتصادی، کار زنان نادیده گرفته می شود. البته با مطالعه و تعمق بیشتر پی خواهیم برد که زنان همپای مردان در طول تاریخ به طور مستقیم (در کارهای دستمزدی بیرون خانه) یا غیرمستقیم (در کارهای غیر دستمزدی خانه) در درآمد خانواده و درآمد ملی مشارکت داشته اند.
این مشارکت طریق کارآفرینی تأثیر مستقیمی‌روی توسعه اقتصادی و اجتماعی مردم دارد, هر چه یک جامعه بیشتر در فعالیت های کارآفرینی شرکت کند, سریعتر به توسعه اقتصادی و اجتماعی دست می‌یابد.
راه اندازی کسب و کارهای خرد مانند؛ پرورش گل و گیاه، پرور ماهی، یا فعالیت های خدماتی یا صنایع دستی، بعد از کسب تجربه یا انجام تحقیقات لازم می تواند رونق زیادی به جامعه ببخشد. هم چنین اثرات مثبت روانی زیادی نیز در جامعه دارد. آرامش زنان و مادران در جامعه باعث تربیت نسلی خواهد شد. از طرفی نیز در کارآفرینی تمام فامیلی به نحوی برای موفقیت تلاش جمعی می نمایند که این خود باعث تعاون و همکاری بین فامیل ها خواهد شد.
وجود صندوق های تأمین مالی خرد و حمایت از زنان بخصوص زنان سرپرست خانواده ها باعث رفع بسیاری از مشکلات معیشتی در جامعه و کاهش فقر خواهد شد.

سخن پایانی:
در پایان باید یادآور شد که نادیده انگاشتن کار و فعالیت اقتصادی زنان، یعنی کنار زدن نیمی از جمعیت فعال در اقتصاد از عرصه کار و فعالیت، بدون توجه به این اصل مهم که رسیدن به سازندگی و شکوفا کردن اقتصادی بدون آنان امکان پذیر نیست. خلاقیت در اقتصاد که توسط مفکوره ریز بین و دقیق زنان می تواند ایجاد شود بهترین عامل از بین بردن فقر در جامعه افغانستان و کمک به توسعه اجتماعی- اقتصادی باشد. همچنین این خلاقیت به عنوان عاملی برای بلوغ اقتصادی خانواده در مدیریت اقتصادی مطلوب باشد.
دولت آینده با در نظر گرفتن قدرت اقتصادی زنان جامعه می تواند از طریق اجرای پالیسی های توانمند سازی زنان جامعه و ایجاد فضایی برای رشد کارآفرینی زنان افغانستان می تواند به پیشرفت لازم دست یابد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.