به گزارش برنا؛  «محمدباقرقالیباف» در نطق پیش از دستور امروز خود با تبریک پیروزی جبهه مقاومت اظهار کرد: این مقاومت نشان داد که اگر امت اسلامی در سایه وحدت و یگانگی و همبستگی و مبتنی بر سنت‌های الهی گام بردارند و تکیه بر مردم داشته باشند در مقابل یک رژیم اشغال جنایتکار که با همه تجهیزات، امکانات و حمایت غرب و در راس آن آمریکا می‌توانند حتی در یک منطقه‌ محاصره شده پیروز شوند.