ابلاغ بخشنامه نحوه حضور کارکنان ستادی و قضایی مستقر در استان تهران

0 0

ابلاغ بخشنامه نحوه حضور کارکنان ستادی و قضایی مستقر در استان تهران

بخشنامه نحوه حضور کارکنان ستادی و قضایی مستقر در استان تهران از سوی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه ابلاغ شد.

به گزارش معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، دکتر امین‌حسین رحیمی اجرای بخشنامه نحوه حضور کارکنان ستادی و قضایی مستقر در استان تهران را ابلاغ کرد.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با ابلاغ بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۳۵۶۶۲/۵۰۰۰ مورخ ۹۹/۰۴/۲۹ اجرای مفاد بخشنامه ۱۶۹۳۷-۱مورخ ۹۹/۰۴/۲۵ ستاد مدیریت کرونا را الزامی اعلام کرد.

شایان ذکر است پیرو بخشنامه فوق الذکر ستاد مدیریت کرونا، دستگاه‌های اجرایی موظفند ضمن برنامه‌ریزی، کلیه خدمات عمومی حوزه مسئولیت خود را با حضور دو سوم کارکنان ارائه و تا یک سوم کارکنان را از طریق دورکاری یا اعطای مرخصی به صورت نوبت‌بندی از حضور در محل کار معاف نمایند.

لازم به ذکر است اجرای صحیح و دقیق پروتکل‌های ابلاغی این بخشنامه ستاد مدیریت کرونا از تاریخ ۹۹/۰۴/۲۹ به مدت ۱۰ روز قابل اجرا می‌باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.