ا‎ختصاص چهار شعبه در دادسراى تهران براى رسیدگى به جرایم انتخاباتى

0 5

ا‎ختصاص چهار شعبه در دادسراى تهران براى رسیدگى به جرایم انتخاباتى

جلسه مشترک ستاد پیشگیرى و رسیدگى به جرایم انتخاباتى استان تهران و ستاد امنیت انتخابات استان تهران برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان تهران، جلسه مشترک ستاد پیشگیرى و رسیدگى به جرایم انتخاباتى استان تهران و ستاد امنیت انتخابات استان تهران با حضور ستایشى معاون رئیس کل دادگسترى، معاون دادستان تهران و یوسفوند معاون اول دادستان نظامى تهران برگزار شد.

 گودرزى، معاون امنیتى استاندارى تهران و رئیس ستاد امنیت انتخابات در ابتداى این جلسه با بیان اینکه شش هزار و ۶۵٩ شعبه و ۶٢ مخزن راى در استان تهران وجود دارد، از مردم خواست تا با توجه به فرایند سیستماتیک بودن انتخابات تا پیش از پایان زمان اخذ راى، براى شرکت در انتخابات پاى صندوق راى بیایند.

در ادامه این نشست،  ستایشى، معاون رئیس کل دادگسترى استان تهران، دبیر ستاد پیشگیرى و رسیدگى به جرایم انتخاباتى استان تهران و رئیس کمیته حقوقى ستاد انتخابات استان تهران عنوان کرد: با توجه به مشارکتى که تاکنون صورت گرفته، امر انتخابات با دقت، صحت و سرعت انجام شده است.

دبیر ستاد پیشگیرى و رسیدگى به جرایم انتخاباتى استان تهران ضمن قدردانى از استاندار، رئیس ستاد انتخابات استان تهران و معاون امنیتى و انتظامى و رئیس ستاد امنیت انتخابات استان تهران، گفت: دستورالعمل رصد فضاى مجازى از باب وقوع جرایم و تخلفات انتخاباتى از ناحیه ستاد مرکزى پیشگیرى و رسیدگى به جرایم انتخاباتى در جلسه هشتم تصویب شده و شعب مذکور تکلیف رسیدگى به جرایم و تخلفات انتخاباتى را در فضاى مجازى بر عهده دارند.

یوسفوند، معاون اول دادستان نظامى استان تهران عنوان کرد: انتخابات، فرصتى براى برگزارى یک آزمون خوب توسط ملت است.

نجفى، معاون دادستان تهران گفت: مقامات قضایى و از جمله دادستان‌ها در راستاى برگزارى انتخابات همواره پاى کار هستند و امیدواریم مانند گذشته مردم بتوانند صداى خود را با شرکت در انتخابات به گوش دنیا برسانند.

وى افزود: در دادسراى تهران براى رسیدگى به جرایم انتخاباتى به نیروهاى انتظامى براى برخورد با جرایم مشهود انتخاباتى اجازه داده شده تا مراتب را اعلام کنند تا به قید فوریت و در اسرع وقت رسیدگى شود.

وى در پایان از اختصاص چهار شعبه در دادسراى تهران براى رسیدگى به جرایم انتخاباتى خبرداد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.