بازرسان نظارت بر حقوق شهروندی قوه قضائیه از ندامتگاه تهران بزرگ بازدید کردند

0 10

بازرسان نظارت بر حقوق شهروندی قوه قضائیه از ندامتگاه تهران بزرگ بازدید کردند

در راستای نظارت مستمر بر نحوه اجرای قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، معاونین قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران به همراه دادیار دادسرای عالی کشور و مدیر کل نظارت و ارزیابی سازمان قضائی نیروهای مسلح از اندرزگاه های مجتمع بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی زندان های استان تهران، حسینی، جواهری، حاج محمدی، میرزایی مطلق، دهقانی نیا، مقدمی، و رازقندی از معاونین قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران به همراه اسدیان دادیار دادسرای عالی کشور و پارساپور مدیر کل نظارت و ارزیابی سازمان قضائی نیروهای مسلح در این بازدید با مددجویان  گفتگو نمودند.

رازقندی دبیر هیات بازدید کننده با اشاره به نظارت بر اجرای سیاست های حقوق شهروندی و رعایت کرامت انسانی در زندانهای کشور گفت: این بازدید در راستای رسیدگی بیشتر به وضعیت مددجویان صورت گرفته و بازدید کنندگان ضمن ملاقات  با مددجویان، مشکلات قضایی آنان را بررسی کردند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران رعایت حقوق شهروندی زندانیان را هدفی بسیار مهم توصیف و بر ضرورت استفاده از همه ظرفیت ها برای تحقق این هدف تاکید کرد و افزود: اطلاع رسانی به مددجویان وافزایش آگاهی مهمترین نقطه عطف در ارتقاء خدمات در زمینه حقوق شهروندی برای مددجویان است.

۷۰۵۵

روتیتر
Auto Text
Auto Image
Auto Drop: class1

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.