حبس زدایی به معنای تسامح وتساهل در مواجهه با افراد شرور ومتعدیان به حقوق عامه نیست

0 0

حبس زدایی به معنای تسامح وتساهل در مواجهه با افراد شرور ومتعدیان به حقوق عامه نیست

رئیس کل دادگستری استان همدان به منظور تبادل نظردرخصوص مسائل اجتماعی وقضایی استان با حضرت آیت ا…موسوی اصفهانی مدیر حوزه علمیه همدان وعضومجلس خبرگان رهبری دیدار وگفتگو نمود

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان همدان، رئیس کل دادگستری استان همدان به منظور تبادل نظردرخصوص مسائل اجتماعی وقضایی استان با حضرت آیت ا…موسوی اصفهانی مدیر حوزه علمیه همدان وعضومجلس خبرگان رهبری دیدار وگفتگو نمود.

محمدرضا عدالتخواه دراین ملاقات ضمن توصیف گستردگی وشرایط ویژه ساختاری قوه قضائیه وادارات تابعه که محل طرح وحل وفصل مشکلات مردم است به بیان مشکلات ناشی ازمحدودیت زیرساختها وکمبود نیروی انسانی در دادگستری استان پرداخت.

وی با نا مطلوب دانستن آمارجمعیت کیفری زندان عنوان نمودغالب حبس هادر رابطه باجرائمی اعمال شده است که امکان استفاده ازمجازاتهای جایگزین حبس مقدور بوده وبعضا موضوعاتی بوده که قابل حل وفصل بوده است.

رئیس کل دادگستری استان با ذکرمشکلات عدیده استفاده ازمجازات حبس که متوجه فرد زندانی،خانواده وی وجامعه می گردد براهمیت ایستادن دربرابر تفکر اعمال مجازات حبس های غیرضروری ولزوم استفاده ازمجازاتهای جایگزین حبس تاکیدنمود وبیان داشت رهبرمعظم انقلاب نیز ازاین نحو اعمال حبس راضی نبوده

و آنها را  با روح اسلام نیز سازگارندانسته وجایز نمی دانند.

عدالت خواه متذکرشد البته این سخن به معنای تسامح وتساهل در مواجهه با افرادشرور ومتعدیان به حقوق عامه نیست وبا این قبیل متجاوزات به حقوق شهروندان باید قاطعانه برخورد ومجازات لازم را اعمال نمود.

۵۷-۶۶۶

روتیتر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.