رئیس سازمان زندان ها در بازدید از کانون اصلاح و تربیت بندرعباس: همت و اراده می تواند عقب ماندگی های زندگی را به سرعت جبران نماید

0 11

رئیس سازمان زندان ها در بازدید از کانون اصلاح و تربیت بندرعباس: همت و اراده می تواند عقب ماندگی های زندگی را به سرعت جبران نماید

رئیس سازمان زندان ها در دومین روز سفر به استان هرمزگان، در بازدید از کانون اصلاح و تربیت گفت:همت و اراده می تواند عقب ماندگی های زندگی را به سرعت جبران نماید.

به گزارش روابط عمومی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی با حضور در کانون اصلاح و تربیت بندرعباس در دیدار صمیمی با مددجویان با اشاره به دل نوشته ای بر روی دیوار زندان عنوان نمود: زمان به عقب بر نمی گردد ولی راهی به نام همت و اراده وجود دارد که بتوان عقب ماندگی را به سرعت جبران کرد مانند شهدا که راه صدساله را یک شبه پیمودند.

حاج محمدی ادامه داد: اگر ببینید ساختمانی را خراب می کنند چه می گویید برخی فقط خرابی ساختمان را می بینند ولی برخی با نگاهی عمیق تر می گویند، این تخریب می تواند برای ساختن ساختمان بلندتر باشد اتفاقات زندگی نیز به همین صورت است است، یعنی برخی اتفاقات بد می تواند مقدمه اتفاقات خیلی خوب در زندگی انسان شود.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود بیان داشت: مردانگی یعنی اینکه انسان به هرچیزی راضی نشود، مردانگی یعنی انسان تصمیم بگیرد که با انتخاب و استفاده از راه صحیح، اشتباه خود را جبران کند.

وی با اشاره به زندگی حضرت یوسف (ع) ادامه داد: انشاءالله شما هم مانند حضرت یوسف بیرون که آمدید عزیز شوید، عزیز خانواده، اطرافیان و جامعه تان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.