قابل توجه کلیه شرکت کنندگان در مصاحبه‌های علمی منصب قضا سال ۱۳۹۸

0 11

قابل توجه کلیه شرکت کنندگان در مصاحبه‌های علمی منصب قضا سال ۱۳۹۸

تمامی شرکت کنندگان در مصاحبه‌های علمی منصب قضا سال ۱۳۹۸، در روز مصاحبه علمی، یک قطعه عکس ۴×۳ پرسنلی جدید نیز به همراه داشته باشند.

به گزارش معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، در اطلاعیه این معاونت آمده است:

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند، تمامی شرکت کنندگان در مصاحبه‌های علمی منصب قضا ۱۳۹۸ می‌بایست به همراه مدارک لازم برای تشکیل پرونده در روز مصاحبه علمی، یک قطعه عکس ۴×۳ پرسنلی جدید نیز ارائه دهند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.