معاون قضایی سازمان زندان ها از زندان مرودشت بازدید کرد

0 0

معاون قضایی سازمان زندان ها از زندان مرودشت بازدید کرد

در راستای اجرای دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری، معاون قضایی، اجرای احکام و امور مجلس سازمان زندان های کشور به همراه مدیرکل زندان های فارس، دادستان مرودشت، رئیس زندان و جمعی از قضات حوزه حقوقی و کیفری دادگستری مرودشت از زندان این شهرستان بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی زندان های فارس، سیروس شیخ پور معاون قضایی، اجرای احکام و امور مجلس سازمان زندان های کشور دراین بازدید به صورت چهره به چهره با زندانیان دیدار و وضعیت قضایی آنان را بررسی کرد.

بر اساس این گزارش با توجه به گزارش فعالیت های اثربخش مددکاری وقضایی و تعامل هدفمند با مقامات دادگستری و قضات حوزه های قضایی این زندان که منجر به پیشگیری از اطاله دادرسی برای متهمین و نیز اخذ تسهیلات قضایی از جمله مرخصی پایان حبس، آزادی مشروط و انتقال به زندان باز برای محکومین گردیده ، عملکرد این زندان مثبت ارزیابی گردید.

شایان ذکر است دراین بازدید ضمن مشاوره قضایی به صورت چهره به چهره با زندانیان، راهکارهای استفاده حداکثری از ظرفیت دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری ارائه گردید.

اشکان کمالی رئیس زندان مرودشت در حاشیه این بازدید اظهار داشت: با عنایت به اختصاص سالن ویژه قضات دراین زندان، برنامه بازدید مراجع قضایی به نحو مطلوب درجهت بررسی مشکلات زندانیان انجام می گیرد که نتایج بسیار مطلوبی از جمله اخذ تسهیلات قضایی و کاهش جعیت کیفری با استفاده حداکثری از عفو ۲۲بهمن ۹۷ را دربرداشته است.

۷۰۵۵

روتیتر
Auto Text
Auto Image
Auto Drop: class1

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.