معاون قضایی سازمان زندان ها بر اجرای دقیق دستورالعمل «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری» تاکید کرد

0 10

معاون قضایی سازمان زندان ها بر اجرای دقیق دستورالعمل «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری» تاکید کرد

معاون قضایی، اجرای احکام و امور مجلس سازمان زندان های کشور در بازدید از زندان های فارس بر اجرای دقیق مفاد دستورالعمل «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها» تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی زندان های استان فارس، سیروس شیخ پور معاون قضایی سازمان زندان ها با حضور کیانی دادیار دادسرای انتظامی قضات و مشاور رئیس سازمان زندان ها، حسینی قاضی دادگاه تجدید نظر و مشاور رئیس سازمان زندان های کشور و اسحاق ابراهیمی مدیرکل زندان های فارس از زندان های استان بازدید کردند.

معاون قضایی، اجرای احکام و امور مجلس سازمان زندان های کشور پس از بازدید از زندان های فارس بر اجرای مطلوب دستورالعمل جدید رئیس قوه قضاییه در خصوص ساماندهی زندانیان و تعامل سازنده با مراجع قضایی و بازدید هدفمند قضات از زندان ها با هدف کاهش جمعیت کیفری تأکید کرد.

شیخ پور، توجه به مفاد دستور العمل «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها» از سوی مراجع قضایی و زندان ها را راهکار مؤثری برای رفع مشکلات زندانیان و زندان ها دانست و به اجرای دقیق مفاد آنها تاکید کرد.

وی گفت: اعطای مرخصی های پایان حبس و مرخصی موضوع ماده ۱۴ دستورالعمل یاد شده و ماده ۲۱۹ قانون آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها به زندانیان واجد شرایط باید با جدیت توسط مسؤولین اجرای احکام و مددکاران زندان ها پیگیری شود.

معاون قضایی، اجرای احکام و امور مجلس سازمان زندان های کشور تأکید کرد: تغییر نگرش قضات در کاهش ورودی متهمین به زندان، تعیین تکلیف وضعیت قضایی زندانیان تحت قرار و حضور مستمر مددکاران در مراجع قضایی به منظور رسیدگی به پرونده قضایی زندانیان مورد توجه و تأکید رئیس سازمان قرار دارد و رؤسای زندان ها نیز باید در این زمینه اهتمام جدی داشته باشند.

شایان ذکر است معاون قضایی، اجرای احکام و امور مجلس سازمان زندان های کشور در بازدید از زندان ها، علاوه بر بررسی پرونده های قضایی زندانیان، فرایند اقدامات بعمل آمده اجرای احکام زندان ها و نحوه ارایه خدمات واحدهای مددکاری به زندانیان را نیز مورد بررسی قرار داد و با حضور در مراکز فرهنگی و تربیتی و کلاس های آموزشی و همچنین بازدید از خوابگاه ها و کارگاه های اشتغال و حرفه آموزی و مراکز درمانی زندان ها در جریان روند دیگر برنامه های اصلاحی و تربیتی زندان ها نیز قرار گرفت.

۷۰۵۵

روتیتر
Auto Text
Auto Image
Auto Drop: class1

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.