آیین‌نامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت کمک حمایت معیشتی تصویب شد

0 2

هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آیین‌نامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت کمک معیشتی را تصویب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، به موجب این تصویب‌نامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت کمک حمایت معیشتی از محل وجوه حاصل از افزایش قیمت بنزین موضوع مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مشخص شد.
بر اساس این تصویب‌نامه، چنانچه خانوار نسبت به نتیجه تعیین وسع اعتراض داشته باشد، می‌تواند هر سال یک‌بار درخواست رسیدگی نماید تا در مقطع زمانی شش ماه یعنی خرداد و آذر ماه هر سال بررسی مجدد صورت گیرد.
این تصویب‌نامه برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد.

آیین‌نامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت کمک حمایت معیشتی

ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

۲- سازمان: سازمان هدفمندی یارانه‌ها.

۳- خانوار: فرد یا افرادی که بر اساس ضوابط مورد عمل در سازمان، به عنوان خانوار محسوب می‌شوند.

۴- کمک‌حمایت معیشتی: وجوه حاصل از افزایش قیمت بنزین موضوع مصوبه چهلم شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۸ که مطابق با ضوابط این آیین‌نامه به خانوارهای هدف توسط وزارت یا سازمان پرداخت می‌شود.

ماده ۲- کمک حمایت معیشتی به خانوارهایی که مجموع درآمد اعضای آنها از میزان مذکور در جدول زیر کمتر بوده و یا مشمول یکی از شرایط مقرر در این ماده نباشند، تعلق می‌گیرد:

ردیف تعداد اعضای خانوار
(نفر)
متوسط درآمد سالانه
(میلیون ریال)
۱ ۱ ۴۸۰
۲ ۲ ۶۰۰
۳ ۳ ۷۲۰
۴ ۴ ۸۴۰
۵ ۵ نفر و بیشتر ۹۶۰

الف- خانوارهای دارای واحد مسکونی، شغل و خودرو به طور همزمان یا خانوارهای دارای دو واحد ملکی.

ب- خانوارهای دارای املاک و مستغلات با ارزش دوازده میلیارد (۱۲,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در تهران و کلانشهرها و نه میلیارد (۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در سایر شهرستان‌ها.

پ- خانوارهای دارای خودروهای سواری با ارزش بیش از سه میلیارد (۳,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا خودروهای عمومی با ارزش بیش از چهار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

ت- کارفرمایان دارای بیش از سه بیمه‌پرداز.

ث- خانوارهایی که بیش از سه سفر خارجی غیرزیارتی داشته‌اند.

ج- گیرندگان تسهیلات بانکی جمعاً به مبلغ بیش از سه میلیارد (۳,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال که در حال بازپرداخت اقساط باشند.

ماده ۳- نحوه احراز میزان درآمد و تعیین خانوارهای هدف بر  اساس دستورالعملی خواهد بود که از سوی وزارت ابلاغ می‌شود.

تبصره ۱- میانگین وضعیت سه سال گذشته شاخص‌های مالی و یا میانگین برداشت شش‌ماه منتهی به زمان تعیین وسع مبنای تشخیص سطح درآمد و امتیازدهی خانوار می‌باشد. تعیین وسع خانوارها برای کمک حمایت معیشتی و سایر موارد حمایتی بر اساس الگو (مدل)های مورد تأیید وزارت و بدون هر گونه مداخله انسانی در نتایج حاصله صورت می‌گیرد. مشاهده و بررسی اطلاعات بانکی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است.

تبصره ۲- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۰۵۶۰/ت۵۶۲۷۸هـ مورخ ۹/۶/۱۳۹۸ موظفند ظرف دو ماه تکلیف مذکور در آن ماده را اجرا نمایند.

ماده ۴- چنانچه خانوار نسبت به نتیجه تعیین وسع اعتراض داشته باشد، می‌تواند هر سال یکبار درخواست رسیدگی نماید تا در مقاطع زمانی شش‌ماهه (خرداد و آذرماه هر سال) بررسی مجدد صورت گیرد.

تبصره- رسیدگی به درخواست متقاضیان کمک‌حمایت معیشتی در اسفندماه سال جاری انجام خواهد شد.

ماده ۵- دستورالعمل‌های مورد نیاز برای اجرای این آیین‌نامه توسط وزارت و سازمان تهیه و ابلاغ می‌شود.

ماده ۶- مبلغ کمک حمایت معیشتی مطابق جدول زیر به خانوارهای مشمول پرداخت می‌شود: 

ردیف تعداد اعضای خانوار
(نفر)
مبلغ پرداختی ماهانه
(هزار ریال)
۱ ۱ ۵۵۰
۲ ۲ ۱,۰۳۰
۳ ۳ ۱,۳۸۰
۴ ۴ ۱,۷۲۰
۵ ۵ نفر و بیشتر ۲,۰۵۰

ماده ۷- دستگاه‌های اجرایی که اعتبار کمک حمایت معیشتی و یارانه‌های نقدی کارکنان خود را به طور سرجمع دریافت می‌کنند، مکلفند ظرف دو ماه بر اساس شاخص‌های موضوع این آیین‌نامه نسبت به شناسایی خانوارهای مشمول، رفع هم‌پوشانی و پرداخت اقدام نمایند.

ماده ۸- اعتبار لازم برای شناسایی جامعه هدف و اجرای این آیین‌نامه از محل اعتبارات هدفمندکردن یارانه‌ها تأمین خواهد شد.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.