از نظر من به عنوان رئیس دولت، تحریم شکسته است و اگر همه متحد باشیم به زودی تحریم ها برداشته خواهد شد/  مردم ایران شاهد به ثمر نشستن مقاومت و ایستادگی خود در مذاکرات وین هستند / افراط و تفریط را کنار بگذاریم و عدالت ، شفقت و دوستی و مهربانی را جایگزین آن کنیم/ همه باید دست بدست هم برای سرافرازی ایران تلاش کنیم/  سال ۹۹ یکی از سخت ترین سال ها در تاریخ ایران بوده است/  اتکای بودجه سال ۹۹ به نفت ۸ درصد بوده که بی سابقه است / بیشترین کمک به حقوق بگیران ثابت و بازنشستگان در سال ۹۹ انجام شده است/ روز قدس از افتخارات نظام جمهوری اسلامی است / امروز روز عزای صهیونیست ها در قدس ۱۴۰۰ است / امروز دو توطئه صهیونیست ها علیه برجام و روابط ایران با همسایگان درحال شکست است