اعلام نتیجه سی‌ و چهارمین هفته عرضه اوراق بهادار دولتی منتهی به مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۰۱

0 2

خزانه داری کل کشور طی اطلاعیه‌ای نتیجه سی‌ و چهارمین هفته عرضه اوراق بهادار دولتی منتهی به مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۰۱ را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران(شادا)، در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه‌داری کل کشور طی ماه های اخیر نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری سی و چهار هفته عرضه اوراق بدهی میان بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین مالی) و هشت مرحله پذیره‌نویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام نموده است.

بر اساس این گزارش حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه در هفته جاری سی‌ و چهارمین هفته عرضه اوراق بدهی و عرضه روزانه اوراق مالی اسلامی درتاریخ‌‌های۱۳۹۹٫۱۰٫۲۷ الی ۱۳۹۹٫۱۱٫۰۱ برگزار شد که پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، مجموعاً مبلغ ۸۰۶ میلیارد تومان اوراق به شرح جدول شماره (۱) به فروش رسید.

جدول شماره (۱)؛ مشخصات فروش نقدی در سی‌ و چهارمین هفته عرضه اوراق بدهی دولت

منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱

شیوه عرضه/انتشار

نماد معاملاتی

سررسید اوراق

نرخ اسمی اوراق

نرخ بهره موثر اوراق

متقاضیان

مبلغ کل فروخته شده (میلیون ریال)

عرضه اوراق مرابحه عام

اراد ۶۰

دی ۱۴۰۲

۱۷%

%۲۱٫۵

بازار سرمایه

۴٫۴۸۲٫۳۲۸

اراد۶۴

بهمن ۱۴۰۱

۱۶%

%۲۰٫۵

بازار پول

۲٫۹۷۱٫۵۷۴

اراد۶۵

دی ۱۴۰۲

%۱۷

۲۱٫۵

بازار پول

۵۰۰٫۰۰۱

بازار سرمایه

۱۰۶٫۷۷۹

جمع کل عرضه نقدی اوراق مرابحه عام

۸٫۰۶۰٫۶۸۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماخذ: مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی/معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور

 

این گزارش می‌افزاید، با احتساب مبلغ مندرج در جدول فوق، تاکنون مجموعاً ۹۸٫۷۰۴ میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، حدود ۵۴ درصد از طریق بازار پول و ۴۶ درصد از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شده است.

این گزارش خاطر نشان می‌سازد، با انتشار اسناد خزانه اسلامی و طی برگزاری سی و سه هفته عرضه اوراق بدهی دولت و هشت مرحله پذیره‌نویسی اوراق تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴، در مجموع معادل ۵۹۸ر۱۴۷ میلیارد تومان شامل ۷۰۰ر۴۹ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و ۸۹۸ر۹۷ میلیارد تومان اوراق نقدی تأمین مالی انجام شده بود که جزئیات آن در جدول شماره (۲) ارائه می‌شود:

 

جدول شماره (۲)؛  جزییات عملکرد تامین مالی از محل عرضه اوراق مالی اسلامی در سال ۱۳۹۹

 

گزارش اوراق مالی اسلامی تا تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شرح

تاریخ فروش نقدی

اوراق نقدی

اوراق غیر نقدی

جمع کل

نرخ میانگین وزنی بهره موثر هر هفته

 بازار پول

 بازار سرمایه

 جمع

اسناد خزانه اسلامی

انتشار اوراق مالی اسلامی از ابتدای سال تا ۱۳/۰۳/۱۳۹۹

۰

۰

۰

۰

۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰

هفته اول

۱۳/۳/۱۳۹۹

%۱۵,۵۷

۵۱,۰۰۰,۰۰۰

۰

۵۱,۰۰۰,۰۰۰

۰

۵۱,۰۰۰,۰۰۰

هفته دوم

۲۰/۳/۱۳۹۹

%۱۵,۵۷

۴۹,۰۰۰,۰۰۰

۰

۴۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۶۴,۰۰۰,۰۰۰

هفته سوم

۲۷/۳/۱۳۹۹

%۱۵,۵۶

۲,۹۹۹,۹۴۰

۶,۴۹۹,۹۲۵

۹,۴۹۹,۸۶۵

۰

۹,۴۹۹,۸۶۵

هفته چهارم

۳/۴/۱۳۹۹

%۱۵,۵۷

۵۹,۵۴۲,۰۵۶

۶,۰۰۳,۰۰۰

۶۵,۵۴۵,۰۵۶

۰

۶۵,۵۴۵,۰۵۶

هفته پنجم

۱۰/۴/۱۳۹۹

%۱۶,۹۵

۵۶,۹۰۵,۰۱۶

۶,۰۵۱,۴۹۹

۶۲,۹۵۶,۵۱۵

۰

۶۲,۹۵۶,۵۱۵

هفته ششم

۱۷/۴/۱۳۹۹

%۱۷,۷۹

۱۲,۵۲۲,۹۰۰

۳۴,۸۹۴,۰۱۳

۴۷,۴۱۶,۹۱۳

۰

۴۷,۴۱۶,۹۱۳

هفته هفتم

۲۴/۴/۱۳۹۹

%۱۸,۴۶

۶۰,۹۴۲,۷۲۵

۱۸,۱۱۶,۱۹۰

۷۹,۰۵۸,۹۱۵

۰

۷۹,۰۵۸,۹۱۵

هفته هشتم

۳۱/۴/۱۳۹۹

%۱۹,۱۹

۴۳,۲۹۸,۴۰۰

۱۸,۳۷۲,۷۹۴

۶۱,۶۷۱,۱۹۴

۰

۶۱,۶۷۱,۱۹۴

هفته نهم

۷/۵/۱۳۹۹

%۱۹,۴۲

۹,۶۸۶,۴۲۰

۳۴,۳۶۰,۱۸۷

۴۴,۰۴۶,۶۰۷

۰

۴۴,۰۴۶,۶۰۷

هفته دهم

۱۴/۵/۱۳۹۹

%۲۰,۱۹

۱۴,۸۰۷,۵۲۰

۱۲,۹۹۵,۳۴۰

۲۷,۸۰۲,۸۶۰

۰

۲۷,۸۰۲,۸۶۰

هفته یازدهم

۲۱/۵/۱۳۹۹

%۱۹,۴۳

۱۳,۶۱۳,۰۴۵

۱۶,۷۹۳,۷۴۴

۳۰,۴۰۶,۷۸۹

۰

۳۰,۴۰۶,۷۸۹

هفته دوازدهم

۲۶/۵/۱۳۹۹
۲۸/۵/۱۳۹۹

%۲۰,۷۹

۵,۴۷۴,۹۳۰

۳۹,۷۳۶,۴۴۹

۴۵,۲۱۱,۳۷۹

۰

۴۵,۲۱۱,۳۷۹

هفته سیزدهم

۴/۶/۱۳۹۹
۵/۶/۱۳۹۹

%۲۰,۰۷

۰

۱۸,۲۸۶,۷۶۸

۱۸,۲۸۶,۷۶۸

۰

۱۸,۲۸۶,۷۶۸

هفته چهاردهم

۱۲/۰۶/۱۳۹۹

%۱۹,۴۸

۱,۹۳۹,۲۰۰

۱۹,۳۷۸,۳۸۹

۲۱,۳۱۷,۵۸۹

۰

۲۱,۳۱۷,۵۸۹

هفته پانزدهم

۱۶/۰۶/۱۳۹۹
۱۸/۰۶/۱۳۹۹

%۲۰,۱۶

۲۵,۶۱۴,۲۸۷

۲۸,۵۶۹,۸۵۶

۵۴,۱۸۴,۱۴۳

۰

۵۴,۱۸۴,۱۴۳

هفته شانزدهم

۲۵/۰۶/۱۳۹۹

%۱۹,۸۶

۱۷,۴۴۰,۹۷۲

۱۳,۳۲۵,۴۵۰

۳۰,۷۶۶,۴۲۲

۰

۳۰,۷۶۶,۴۲۲

هفته هفدهم

۰۱/۰۷/۱۳۹۹

%۲۰,۲۴

۸۹۴,۹۵۷

۶,۱۷۵,۰۳۲

۷,۰۶۹,۹۸۹

۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۷,۰۶۹,۹۸۹

هفته هجدهم

۰۸/۰۷/۱۳۹۹

%۲۰,۷۳

۳,۷۵۳,۶۴۰

۲,۹۳۷,۲۴۶

۶,۶۹۰,۸۸۶

۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۶,۶۹۰,۸۸۶

هفته نوزدهم

۱۵/۰۷/۱۳۹۹

۰

۰

۰

۰

۰

هفته بیستم

۲۲/۰۷/۱۳۹۹

%۲۰,۴۳

۱,۸۹۶,۶۲۰

۱,۳۷۱,۸۹۷

۳,۲۶۸,۵۱۷

۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۳,۲۶۸,۵۱۷

هفته بیست و‌یکم

۲۹/۰۷/۱۳۹۹

%۲۱

۰

۳۹۵,۲۳۳

۳۹۵,۲۳۳

۰

۳۹۵,۲۳۳

هفته بیست و دوم

۰۶/۰۸/۱۳۹۹

%۲۱

۰

۷۰۳٫۰۵۰

۷۰۳٫۰۵۰

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۰٫۷۰۳٫۰۵۰

هفته بیست وسوم

۱۴/۰۸/۱۳۹۹

۲۰,۰۴%

۱۱,۹۶۶,۸۱۰

۰

۱۱,۹۶۶,۸۱۰

۰

۱۱,۹۶۶,۸۱۰

هفته بیست وچهارم

۲۰/۰۸/۱۳۹۹

۲۰٫۳۲%

۴۷۲٫۵۰۰

۲٫۹۹۹٫۲۳۲

۳٫۴۷۱٫۷۳۲

۰

۳٫۴۷۱٫۷۳۲

هفته بیست و پنجم

۲۷/۰۸/۱۳۹۹

۰۳/۰۹/۱۳۹۹

۲۱٫۳۲%

۱٫۳۷۶٫۶۰۰

۲۳٫۸۰۲٫۳۶۹

۲۵٫۱۷۸٫۹۶۹

۰

۲۵٫۱۷۸٫۹۶۹

هفته بیست و ششم

۰۴/۰۹/۱۳۹۹

۰۵/۰۹/۱۳۹۹

۲۱٫۲۶%

۲۰٫۹۱۶٫۸۶۱

۲۰٫۰۰۲٫۵۴۶

۴۰٫۹۱۹٫۴۰۷

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۰٫۹۱۹٫۴۱۷

هفته بیست و هفتم

۰۸/۰۹/۱۳۹۹

۱۲/۰۹/۱۳۹۹

۲۱٫۴۶

۵٫۰۹۳٫۲۰۰

۱۶٫۸۸۹٫۵۸۰

۲۱٫۹۸۲٫۷۸۰

۰

۲۱٫۹۸۲٫۷۸۰

هفته بیستم و هشتم

۱۵/۰۹/۱۳۹۹
۱۹/۰۹/۱۳۹۹

۲۰٫۹۳%

۷٫۸۴۶٫۶۰۱

۲٫۷۷۸٫۶۴۵

۱۰٫۶۲۵٫۲۴۶

۰

۱۰٫۶۲۵٫۲۴۶

هفته بیستم و نهم

۲۲/۰۹/۱۳۹۹

۲۶/۰۹/۱۳۹۹

۲۱٫۶۳%

۱۱٫۷۵۵٫۳۷۵

۳۷٫۰۶۸٫۲۹۱

۴۸٫۸۲۳٫۶۶۶

۰

۴۸٫۸۲۲٫۶۶۶

هفته سی ام

۲۹/۰۹/۱۳۹۹

۰۳/۱۰/۱۳۹۹

۲۱٫۱۴%

۱۱٫۳۵۴٫۸۲۱

۹٫۴۱۷٫۲۹۴

۲۰٫۷۷۲٫۱۱۵

۰

۲۰٫۷۷۲٫۱۱۵

هفته سی و یکم

۰۶/۱۰/۱۳۹۹

۱۰/۱۰/۱۳۹۹

۲۱٫۲۹%

۸٫۰۸۰٫۱۲۵

۲٫۰۶۵٫۴۲۷

۱۰٫۱۴۵٫۵۵۲

۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۸٫۱۴۵٫۵۵۲

هفته سی و دوم

۱۳/۱۰/۱۳۹۹

۱۷/۱۰/۱۳۹۹

۲۰٫۸۵%

۱۲٫۲۳۲٫۵۳۰

۳۲٫۸۶۱٫۴۰۵

۴۵٫۰۹۳٫۹۳۵

۰

۴۵٫۰۹۳٫۹۳۵

هفته سی و سوم

۲۰/۱۰/۱۳۹۹

۲۴/۱۰/۱۳۹۹

۲۱٫۰۷

۱۱٫۵۶۲٫۶۹۰

۱۲٫۱۴۰٫۶۶۹

۲۳٫۷۰۳٫۳۵۹

۰

۲۳٫۷۰۳٫۳۵۹

جمع کل انتشار/ عرضه اوراق

۱۹٫۱۴%

۵۳۳٫۹۹۰٫۷۴۰

۴۴۴٫۹۹۱٫۵۲۰

۹۷۸٫۹۸۲٫۲۶۰

۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰

۱٫۴۷۵٫۹۸۲٫۲۶۰

ماخذ: مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی/معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور

 

گفتنی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور) حسب وظایف قانونی و تخصصی خود با استناد به نتایج تحلیل جامع “روند تحولات متغیرهای اقتصادی”و “روند سنجه‌های پایداری بدهی‌های دولت در قالب سناریوهای مختلف” و متناسب با برآورد جریان ورودی و خروجی منابع عمومی و نیز با درنظر داشتن اولویت سازگاری سیاستی با چارچوب سیاست‌گذاری پولی هر هفته نسبت به برگزاری حراج اوراق بدهی و ارزیابی و پذیرش پیشنهادات خرید اقدام می‌نماید. همچنین حسب تمهیدات اتخاذ شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، متقاضیان می‎‌توانند در تمامی روزهای معاملاتی از طریق بازار سرمایه نسبت به خرید اوراق دولت در نمادهای منتشره اقدام نمایند. یادآور می‌شود پیش از این خرید اوراق دولت در بازار سرمایه صرفاً در یک روز معاملاتی در هر هفته میسر بود.

بدیهی است نتیجه رویکرد صدرالذکر حصول به اطمینان کامل از توانمندی دولت در بازپرداخت اصل و فرع تعهدات ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی در سررسید و در ادامه تعیین فاکتورهای کلیدی در پذیرش پیشنهادات بوده و خواهد بود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.