امنیت ملی ایران در گرو حفظ تمامیت ارضی آن است و حفظ تمامیت ارضی، تنها در پناه وحدت ملی ایران محقق می‌شود/ امروز نهادهای نظامی ایران از ارتش و سپاه، حرفه‌ای‌تر از همیشه مأموریت و مسئولیت خویش را می‌شناسند/ امروز دشمنان از وسعت، قدرت، وحدت و امنیت ایران در هراسند/ ارتش و سپاه در ۸ سال دولت تدبیر و امید بویژه در ۴ سال جنگ تحمیلی اقتصادی همانند ۸ سال دفاع مقدس برای منافع ملی ایستادند/ ارتش بزرگتر از آن است که آن را به سیاست فرو بکاهیم/ روحیه نظامیان و ساز و برگ آنان، هیچ زمانی از امروز بهتر نبوده است