بدون حضور فعال مردم در صحنه حتما مسائل کشور حل و فصل نخواهد شد/  تلاش این دولت تقویت  سمن ها و خیرین بوده است/  حضور جوانان در کارهای خیر از اهمیت بالایی برخوردار است/ جامعه در هر شرایطی به انجام امور خیرخواهانه و فعالیت خیرین نیاز دارد/ رساندن آب از دریا به فلات مرکزی ایران از افتخارات دولت تدبیر و امید است