بدون کشاورزی زندگی امکان‌پذیر نیست/ تحریم های غیر انسانی و ظالمانه ترامپ در همه بخش‌ها تاثیرگذار بود اما عده‌ای با این موضوع آشنا نیستند و برای دلایل مشکلات کشور درصد تعیین می‌کنند/ قابل درک نیست که کسی ایرانی و مسلمان باشد اما از برداشتن تحریم‌ها علیه ملت خوشحال نشود/ هر زمان ببینیم طرف مقابل ما در مذاکرات آماده اجرای قانون و مقررات است، یک لحظه صبر نخواهیم کرد/ ما مسیر درست خود را برای گرفتن حق مردم با قدرت ادامه می دهیم و اینکه عده‌ای ناراحت باشند مهم نیست