برای موفقیت درمقابل کرونا، رعایت دقیق و کامل همه پروتکل های بهداشتی ضروری است/  همه باید دست به دست هم دهیم تا رعایت پروتکل ها به بالای ۹۰درصد برسد/ برای تولید و تامین واکسن مورد نیازهمه تلاش خود را انجام می دهیم / برخی از کسانی که امروز از تاخیر درخرید واکسن انتقاد می کنند، در ابتدا با خرید واکسن از روسیه و چین مخالفت می کردند/ باید به فکر تهیه واکسن انبوه حتی برای سال های آینده باشیم