تسریع وتسهیل درامور صدور پروانه ساختمانی ازمطالبات وحقوق عامه وقانونی شهروندان است

0 4

در نشست مشورتی با برخی از معاونین هماهنگی امورعمرانی، مدیران کل دفترفنی و برنامه ریزی عمرانی استانداری ها و همچنین معاونین شهرسازی و معماری شهرداری‌های کلانشهرها که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، موضوع تسهیل و تسریع درفرآیند صدور پروانه ساختمانی بررسی و حاضرین دیدگاهها و نقطه نظرات خود را مطرح کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از وزارت کشور، وحیدقربانی مدیرکل دفترفنی وبرنامه ریزی عمرانی وزارت کشور در جمع بندی این جلسه گفت: باتوجه به تاکیدریاست جمهوری مبنی بر تسهیل هرچه بیشتر فرایند اداری صدور پروانه های ساختمانی در شهرداری ها، وزارت کشور درصدد است با نگاه آسیب شناسانه به اینموضوع بپردازد.

وی در ادامه اظهار کرد: اصل در اینجا حقوق شهروندان است که بایستی با شفافیت کامل بدانند، املاکشان درطرح های توسعه شهری درچه وضعیتی است وچه ظرفیتی برای احداث بنا دارد.

وی افزود: اینکه برخی دستگاهها و سازمان ها حریم ها و محدودیت هایی مصوب می‌نمایند، بایستی به اطلاع کامل شهروندان برسانند. این گونه محدودیت ها و مصوبات را باید بلافاصله در نقشه های شهری بروزرسانی کنند تا مردم ازکلاف سردرگم برخی استعلامات اداری خلاص گردند.

 قربانی خاطرنشان کرد: دغدغه امروز دولت این است که گاهی افراد صرفا پس ازمراجعه چندین وچندباره و حضوری به شهرداری یا ادارات و باکنکاش فراوان متوجه می‌شود، وضعیت املاک خودشان و پیرامونشان درچه شرایطی قرار دارد.

وی اضافه کرد: پیگیری الکترونیکی کردن کامل فرآیند از جمله ساز وکارهایی است که دردستور کار قرار دارد.

مدیرکل دفتر فنی و برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور تصریح کرد: براساس گزارش موجود، ۸۰درصد شهرنشینان در شهرهایی زندگی می کنند که فرایند صدور پروانه درآنجا، الکترونیکی است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.