تسلیت به دولت و مردم افغانستان به خاطر حادثه دردناک و دلخراش کشتار دختران دانش آموز/  محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و قدس شریف، صهیونیست های جانی که کشتار می کنند نسبتی با هیچ دینی ندارند/ خدا لعنت کند کسانی که در دنیای اسلام تندروی راه انداختند/  امروز راهی جز اعتدال و میانه روی نداریم / وظیفه دولت تا روز آخر خدمت به مردم است / تحریم ظلم به همه مردم است/ انتخابات و پایین و بالا شدن قدرت ارزش ندارد که بخاطر آن دروغ بگوییم و تهمت بزنیم / ما در مذاکرات ایران هراسی را شکاندیم