تصمیم گیری درمورد نحوه جریمه ایجاد محدودیت در دسترسی شهروندان به خدمات فضای مجازی خارج از روال‌های تعیین شده قانونی توسط کارورها/ تصویب ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور/ لایحه پیش‌بینی شرط ارجاع اختلافات به داوری در قرارداد تجهیز و بهره‌برداری از بندر چابهار