تصویب دستورالعمل حمایت قضایی و تشویق و ماندگاری شاغلان پست‌های تخصصی حقوقی

0 1

هیئت دولت در اجرای تکلیف مقرر در قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تهیه دستورالعمل به منظور حفاظت بهینه از بیت المال و حقوق و اموال دولت، دستورالعمل اجرایی قضایی و تشویق و ماندگاری شاغلان در پست‌های تخصصی حقوقی در دستگاه‌های اجرایی را به تصویب رساند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسان دولت هیئت وزیران در جلسه ۸ تیر ۱۳۹۹ به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری، معاونت حقوقی رییس‌جمهور و سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (خ) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، دستورالعمل اجرایی بند یادشده درخصوص حمایت قضایی و تشویق و ماندگاری شاغلان در پست های تخصصی حقوقی در دستگاه های اجرایی را به تصویب رساند.

بر این اساس، احراز شرایط مشمولان این دستورالعمل، موکول به تأیید کارگروهی متشکل از معاون توسعه منابع انسانی دستگاه اجرایی ذی‌ربط، مدیر واحد حقوقی و یک نفر حقوقدان صاحب نظر در مسائل حقوق اداری به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرایی خواهد بود.

دارندگان مدرک تحصیلی در رشته‌های تحصیلی مندرج در شرایط احراز شغل کارشناس حقوقی و نیز  دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری رشته حقوق شاغل در پست های سازمانی تخصصی کارشناس حقوقی و فاقد مدرک تحصیلی کارشناسی حقوق یا فقه و مبانی حقوق مشروط به حداقل پنج سال سابقه فعالیت مستمر در پست‌های حقوقی و دارای حداقل رتبه پایه، در زمره مشولان دستورالعمل مورد اشاره قرار می گیرند.

گفتنی است، کسب حداقل ۸۰ درصد امتیاز در ارزیابی عملکرد سالانه برای هر دو گروه فوق الزامی است.

از جمله امتیازات این دستورالعمل عبارت است از امتیاز فوق العاده حمایت قضایی به صورت غیر مستمر و صرفاً به مدت یک سال که برای کارشناس پایه (۴۰۰) امتیاز، کارشناس ارشد (۵۰۰) امتیاز، کارشناس خبره (۷۵۰) امتیاز و کارشناس عالی (۱۰۰۰) امتیازخواهد بود.

هم چنین، به مشمولان دستورالعمل که با تنظیم دادخواست و لوایح و با حضور در مراحل رسیدگی، از پرونده مربوط و حقوق و اموال دولت، دفاع مؤثر نمایند، به گونه‌ای که منجر به صدور رأی به نفع دولت یا دستگاه اجرایی شود، یا با انجام اقدامات و فعالیت‌های حقوقی در امر حفاظت از بیت‌المال و حقوق و اموال دولت مشارکت مؤثر داشته باشند، به پیشنهاد مدیر واحد حقوقی و تشخیص بالاترین مقام مجاز دستگاه، در هر مورد علاوه بر تشویق‌های معنوی، حداکثر به میزان ۵۰ درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده های مستمر فرد به صورت غیرمستمر و حداکثر تا چهار بار در هر سال (در مقاطع سه ماهه) پرداخت خواهد شد.

افزون بر این، مدت تجربه و سنوات لازم برای ارتقای مشمولان دستورالعمل از رتبه پایه به ارشد و ارشد به خبره و از خبره به عالی تا دو سوم مقررات مربوط با تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تقلیل می‌یابد. این امتیاز در طول خدمت کارمند، صرفاً یک بار برای ارتقای رتبه شغلی قابل اعمال خواهد بود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.