تفاهم‌نامه همکاری احیاء مدارس ماندگار تهران به امضا رسید

0 0

در راستای احیاء و بهره برداری مدارس ماندگار تهران، تفاهم نامه همکاری سه جانبه بین وزارت خانه های آموزش و پرورش و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و همچنین شهرداری تهران به امضا رسید.

ه گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در راستای همکاری در شناسایی، حفظ، مرمت، احیاء، استمرار فعالیت و بهره برداری از مدارس ماندگار شهر تهران، عصر امروز تفاهم نامه همکاری سه جانبه بین وزارت خانه های آموزش و پرورش و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و همچنین شهرداری تهران  با حضور محسن حاجی میرزایی، علی اصغر مونسان و پیروز حناچی به امضا رسید.

 بر این اساس؛ آن دسته از مدارسی که از قدمت و سوابق درخشان علمی، آموزشی و فرهنگی برخوردار بوده و در سطح ملی یا استانی دارای حسن شهرت باشند، برابر ضوابط و مقررات شورای عالی آموزش و پرورش ، درزمره مدارس ماندگار مورد بررسی قرار می گیرند.

بر اساس مفاد این تفاهم نامه؛وزارت آموزش و پرورش نسبت به معرفی مدارس ماندگار و سایر بناهای ارزشمند (مطابق تعریف میراث فرهنگی کشور) اقدام نموده و زمینه های همکاری برای حفظ، مرمت، احیاء، استمرار فعالیت آموزشی و بهره برداری فرهنگی ابنیه معرفی شده را فراهم نماید.

همچنین؛شهرداری تهران در جهت اجرای این تفاهم نامه درمورد مدارس ماندگار و سایر بناهای ارزشمند به عنوان بخشی از فضای شهری قابل دسترس شهروندان، اهتمام داشته و در تهیه و اجرای طرح مرمت، احیاء و بهره برداری و نیز تأمین اعتبارات مورد نیاز اقدام نماید.

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز نسبت به صدور مجوزهای لازم جهت پیشبرد تفاهم نامه حاضر و تأمین اعتبارات مورد نیاز ، اقدام لازم را به عمل آورد.

گفتنی است؛ این تفاهم نامه حاضر در ۸ ماده، ۱ تبصره و در ۳ نسخه تنظیم و به امضاء طرفین رسید و مبادله گردید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.