تقدیر دولت از کارگران و معلمان کشور/ ارائه گزارش سازمان برنامه و بودجه از عملکرد بودجه سال ۹۹ و بررسی عملکرد وزارت خانه های نفت، نیرو ، راه و شهرسازی، جهاد و کشاورزی و صنعت،معدن و تجارت/ در سال ۹۹، ۱۰۸ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی برای کاهش آثار کرونا بر معیشت اقشار ضعیف پرداخت شده است