تهیه و تامین واکسن اولویت اصلی برنامه های دولت است/ دولت با اختصاص ارز لازم، مشکل تامین منابع را برای خرید و واردات واکسن حل کرده است/ هیچ یک از دستگاه های ذیربط نباید اجازه دهند تامین فوری واکسن در پیچ و خم ادرای معطل شود/ ابراز امیدواری به بازگشت اقتصاد کشور به مسیر تعادل و شکوفایی سال های ۹۳ تا ۹۶/ تعادل قیمت ارز، بالا بردن ارزش پول ملی و شرایط مناسب قیمت کالا از اهداف مهم دولت و بانک مرکزی است/ با حفظ انسجام و هماهنگی در کشور می توانیم در هفته های آتی شاهد گشایش های امیدبخش باشیم