توجه به آموزش و پرورش از اولویت های اصلی این دولت بوده است/ آموزش و هدایت انسان ها با هیچ کار دیگری قابل مقایسه نیست/ تاکید بر اصلاح و ارتقاء روش‌های آموزش و تربیت/ دنیای آینده، دنیای هوش مصنوعی، ربات‌ها و فضای مجازی است و دانش‌آموز را باید برای دنیای فردا تربیت کنیم /ضرورت توجه ویژه به زبان ملی و رسمی از سوی معلمان در مدارس/ زبان فارسی نتیجه هم افزایی همه اقوام ایرانی است/ تاکید بر مهارت آموزی در نظام تعلیم و تربیت؛ مهارت آموزی باید ضروری ترین جهت گیری آموزش و پرورش باشد