توسعه اقتصادی مناطق آزاد بایستی با تشویق و ایجاد امنیت اقتصادی برای بخش خصوصی انجام شود/ ساختار اقتصاد دولتی برای اداره مناطق آزاد آسیب زا خواهد بود/ لازمه حضور عزتمندانه و موفق در تجارت جهانی، فراهم آوردن محیط مساعد با عرف تجارت بین‌الملل و سازمان‌های منطقه ای و جهانی است/ گرامیداشت یاد مرحوم ترکان و قدردانی از خدمات صادقانه و خالصانه آن مرحوم