دانشگاه فرهنگیان اساس کارآفرینی واقعی است

0 2

رییس دانشگاه فرهنگیان در جلسه ویدیو کنفرانس با عنوان “توسعه فرهنگ کارآفرینی” دانشگاه فرهنگیان را اساس کارآفرینی واقعی دانست.

حسین خنیفر رییس دانشگاه فرهنگیان با تاکید بر اهمیت نقش دانشگاه فرهنگیان در توسعه کارآفرینی گفت: این معلم است که در کلاس درس چه دانشجومعلمان و چه دانش آموزان را هدایت می‌کند، و این هدایت زمانی اتفاق افتد که فرد متوجه توانایی های درونی خود میشود و نسبت به خود شناخت پیدا می کند، این بزرگترین کارآفرینی است.

خنیفر با بیان اینکه ما با نسلی پرسشگر روبرو هستیم که انتظار تحقق آمال ها و آرزوهای خود در اینده را دارد، تصریح کرد: کارآفرینی همیشه ایجاد شغل نیست، کارآفرینی فراهم کردن زمینه ایجاد شناخت است، ایجاد محیطی که پس از آن و محصول چندم آن می‌تواند کارآفرینی باشد.

وی با اشاره به ارتباط گسترده و بی واسطه دانشگاه های برخی کشورها برای کارافرینی، خاطر نشان کرد: دانشگاه های مختلف ازجمله در ژاپن برای آشتی دادن جامعه با بحث کارآفرینی حتی دیوارهای دانشگاه را برداشتند و مردم به راحتی با دانشگاه ارتباط برقرار می کنند.

رییس دانشگاه فرهنگیان با بیان اینکه کارآفرینی با کتاب و آموزش منتقل نمی شود کارآفرینی با روحیه و اقتباس منتقل می شود خاطر نشان کرد: باید از ملل پیشرو الگو گرفت و متناسب با ظرفیت بالای کشور ان را بومی کرد. نگاه به کارآفرینی و کارآفرینان باید به عنوان قافله سالارآن آینده کشور باشد.

وی با بیان اینکه تحولات بسیار وسیع بوجود امده از سال ۲۰۰۰ و تحولات اخیر در دوران کرونا را موجب پدید آمدن مشاغل جدید و پررنگ شدن آی.تی برشمرد و افزود: این نشان اهمیت بحث کارآفرینی و عصر پایان اشتغال های رسمی است، زمانی که انسان به خود متکی شود گام اول کار آفرینی است.

خنیفر با اشاره به لزوم حرکت دانشگاه ها به ویژه دانشگاه فرهنگیان به سمت کارآفرینی ،با ارائه پیشنهاد ایجاد دو واحد اختیاری کارآفرینی آموزشی در این دانشگاه، اظهار کرد: کارآفرینی آموزشی به این معنی که در آموزش و برای آموزش گیرندگان چگونه کار آفرینی کنیم، مبانی کارآفرینی را از تئوری خارج کرده و تبدیل به آموزه کنیم آن هنگام است که می‌توانیم بگوییم آموزش اتفاق افتاده است وگرنه انتقال اطلاعات و تعاریف کاری از پیش نخواهد برد.

وی با تاکید بر تبدیل متن به موقعیت و شرایط برای آموزش مفاهیم، گفت: در نظام آموزشی تربیت معلم، زمانی میتوانیم اولین گام را در کارافرینی برداریم و به دانش آموز منتقل کنیم که دانش آموز و استعدادهای پنهان او را به خودش بشناسانیم تا به خود مراجعه کنند و گام نخست ان زدودن بی هویتی و ناامیدی از دانش آموز است.

رییس دانشگاه فرهنگیان جوان را جهانی از توان عنوان کرد که این با جوانان و کارآفرینان تحقق پیدا می‌کند، تصریح کرد: هیچ کشوری به سعادت نرسید مگر بر سه اصل: اراده ملی، آموزش و سوم کارآفرینی. این مثلث موفقیت هر کشور بدون منابع زیرزمینی است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: به جایی برسیم که نظام آموزشی ما نظام کار آفرین پرور باشد نه جستجو گر شغل و دانشگاه فرهنگیان مطلع و مامن خوبی برای این امر است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.