دولت با وجود تحریم‌ها و فشاراقتصادی، در تولید محصول راهبردی گندم خوداتکایی ایجاد کرد/ رعایت ضوابط و طی مراحل قانونی نباید بهانه ای برای تعلل و زمان بر شدن ترخیص کالا شود/ با تامین و توزیع کافی و فراوان کالا، مانع از تحقق خواسته دشمن برای ایجاد قطحی در کشور شدیم/ امروز واکسیناسیون گسترده و حداکثری در راس همه برنامه ها و اقدامات دولت قرار دارد/ تصویب پرداخت جایزه تسریع در تحویل گندم به کشاورزان